Rezbareni ukrasi ( duborezi ) se svrstavaju u tri kategorije:
=> Rezbareni kapiteli od drveta
=> Rezbarene drvene rozetne
=> Rezbarene aplikacije i elementi od drveta

Rezbareni kapiteli od drveta 

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-001 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-001-1 120 240 - 36 315 kn 380 kn Poč. troš.: 70kn
DV-001-2 100 210 - 30 210 kn 250 kn Min. veličina: 40 x 100mm (a x b) 
DV-001-3 80 175 - 22 105 kn 125 kn
DV-001-4 70 155 - 21 90 kn 110 kn 1 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-001-5 60 140 - 19 70 kn 85 kn
DV-001-6 50 120 - 17 50 Din 60 kn 1,2 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-001-7 40 100 - 15 38 kn 45 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-002 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-002-1 120 204 - 36 285 kn 340 kn Poč. troš.: 70kn
DV-002-2 100 179 - 30 190 kn 230 kn Min. veličina: 40 x 85mm (a x b) 
DV-002-3 80 149 - 22 95 kn 115 kn
DV-002-4 70 132 - 21 80 kn 95 kn 1 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-002-5 60 119 - 19 65 kn 78 kn
DV-002-6 50 102 - 17 47 kn 56 kn 1,2 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-002-7 40 85 - 15 34 kn 40 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-003 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-003-1 138 234 120 45 320 kn 385 kn Poč. troš.: 70kn
DV-003-2 118 205 100 39 210 kn 250 kn Min. veličina: 52 x 98mm (a x b) 
DV-003-3 98 171 80 31 110 kn 130 kn
DV-003-4 88 152 70 30 90 kn 110 kn 0,85 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-003-5 78 137 60 28 72 kn 85 kn
DV-003-6 62 117 50 23 53 kn 65 kn 1 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-003-7 52 98 40 21 40 kn 48 kn

Duborez u drvetu , ukras od drveta VN-365 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
VN-365-060 60 105 - 23 65 kn 65 kn -
VN-365-050 50 87 - 23 55 kn 55 kn
VN-365-040 40 87 - 23 45 kn 45 kn

Duborez u drvetu , ukras od drveta VN-377 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
VN-377-060 60 110 - 24 65 kn 65 kn -
VN-377-050 50 100 - 24 55 kn 55 kn
VN-377-040 40 100 - 24 45 kn 45 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-004 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-004-1 220 220 150 22 245 kn 295 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-004-2 190 190 130 20 185 kn 220 kn 0,7 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-004-3 160 160 110 18 135 kn 160 kn
DV-004-4 130 130 89 16 90 kn 110 kn 0,8 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-004-5 100 100 68 14 60 kn 72 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-005 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-005-1 120 210 - 36 275 kn 330 kn Poč. troš.:70 kn
DV-005-2 100 176 - 30 210 kn 250 kn Min. veličina:  50 x 98mm (a x b) 
DV-005-3 80 146 - 22 70 kn 85 kn
DV-005-4 70 130 - 21 60 kn 70 kn 0,8 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-005-5 60 115 - 19 50 kn 60 kn
DV-005-6 50 98 - 17 30 kn 35 kn 1 kn/cm2 - Bukva (a x b)

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-006 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-006-1 130 228 - 44 295 kn 355 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-006-2 110 191 - 38 235 kn 280 kn Min. veličina:  60 x 107mm (a x b) 
DV-006-3 90 159 - 30 85 kn 100 kn
DV-006-4 80 142 - 29 70 kn 85 kn 0,8 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-006-5 70 125 - 27 55 kn 65 kn
DV-006-6 60 107 - 25 40 kn 50 kn 1 kn/cm2 - Bukva (a x b)

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-007 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-007-1 80 144 - 28 110 kn 130 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-007-2 70 126 - 25 70 kn 85 kn 0,85 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-007-3 60 108 - 22 55 kn 65 kn
DV-007-4 50 90 - 19 35 kn 42 kn 1 kn/cm2 - Bukva (a x b)

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-008 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-008-1 120 154 79 33 205 kn 245 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-008-2 100 128 66 28 145 kn 175 kn 0,85 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-008-3 80 102 53 22 60 kn 72 kn
DV-008-4 60 77 42 19 35 kn 42 kn 1 kn/cm2 - Bukva (a x b)

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-009 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-009-1 120 210 - 36 210 kn 250 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-009-2 100 180 - 30 170 kn 205 kn Min. veličina:  40 x 90mm (a x b) 
DV-009-3 80 150 - 22 80 kn 95 kn
DV-009-4 70 135 - 21 65 kn 80 kn 0,9 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-009-5 60 120 - 19 50 kn 60 kn
DV-009-6 50 105 - 17 40 kn 48 kn 1,1 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-009-7 40 90 - 15 30 kn 36 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-010 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-010-1 138 239 120 44 230 kn 275 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-010-2 118 205 100 38 190 kn 230 kn Min. veličina: 53 x 103mm (a x b) 
DV-010-3 98 171 80 30 95 kn 115 kn
DV-010-4 88 154 70 29 80 kn 95 kn 0,7 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-010-5 78 137 60 27 60 kn 72 kn
DV-010-6 63 120 50 24 50 kn 60 kn 0,85 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-010-7 53 103 40 22 40 kn 48 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-011 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-011-1 90 110 - 33 95 kn 115 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-011-2 80 98 - 29 75 kn 90 kn 0,8 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-011-3 70 86 - 26 65 kn 80 kn
DV-011-4 60 73 - 22 27 kn 33 kn 1 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-011-5 50 62 - 19 20 kn 24 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-012 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-012-1 92 127 - 35 110 kn 130 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-012-2 82 114 - 31 90 kn 110 kn 0,8 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-012-3 72 101 - 28 70 kn 85 kn
DV-012-4 62 87 - 24 35 kn  40 kn 1 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-012-5 52 75 - 21 25 kn 30 kn
Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-015 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-015-1 120 240 - 36 360 kn 430 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-015-2 100 210 - 30 285 kn 340 kn Min. veličina:  40 x 100mm (a x b) 
DV-015-3 80 175 - 21 105 kn 125 kn
DV-015-4 70 155 - 20 90 kn 110 kn 1 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-015-5 60 140 - 19 70 kn 85 kn
DV-015-6 50 120 - 17 50 kn 60 kn 1,2 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-015-7 40 100 - 15 40 kn 48 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-016 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-016-1 190 190 97 21 195 kn 235 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-016-2 160 160 82 20 145 kn 30 kn 0,8 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-016-3 130 130 66 19 100 kn 120 kn
- - - - - - - 1 kn/cm2 - Bukva (a x b)
- - - - - - -

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-017 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-017-1 120 180 - 36 255 kn 305 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-017-2 100 150 - 30 170 kn 205 kn Min. veličina: 40 x 70mm (a x b) 
DV-017-3 80 130 - 21 85 kn 100 kn
DV-017-4 70 120 - 20 70 kn 85 kn 1 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-017-5 60 100 - 19 60 kn 70 kn
DV-017-6 50 85 - 18 42 kn 50 kn 1,2 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-017-7 40 70 - 16 30 kn 35 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
DV-018 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DV-018-1 120 200 - 36 285 kn 340 kn Poč. troš.: 70 kn
DV-018-2 100 180 - 30 190 kn 230 kn Min. veličina: 40 x 85mm (a x b) 
DV-018-3 80 150 - 21 95 kn 115 kn
DV-018-4 70 130 - 20 80 kn 95 kn 1 kn/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-018-5 60 120 - 19 65 kn 78 kn
DV-018-6 50 100 - 18 47 kn 56 kn 1,2 kn/cm2 - Bukva (a x b)
DV-018-7 40 85 - 16 34 kn 40 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
D-377 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cena (unikatne mjere)
D-377-1 180 290 130 80 225 kn - -
D-377-2 160 265 120 74 175 kn -
D-377-3 128 235 92 70 160 kn -
D-377-4 115 185 75 60 110 kn -
D-377-5 98 160 70 46 80 kn -
D-377-6 80 120 55 36 - 70 kn


Rezbareni kapiteli od drveta - duborez D-365 a (mm) b (mm) c (mm) e (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D-365-1 180 225 117 79 225 kn - -
D-365-2 160 210 108 73 175 kn -
D-365-3 140 180 90 45 160 kn 160 kn
D-365-4 120 155 75 40 110 kn 110 kn
D-365-5 100 132 60 35 80 kn 95 kn
D-365-6 100 132 50 35 - 70 kn
D-365-7 70 108 46 30 - 70 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
D-842 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D-842-1 - - - - - - -
D-842-2 160 250 110 65 175 kn 175 kn
D-842-3 - - - - - -
D-842-4 - - - - - -
D-842-5 100 132 80 32 75 kn 75 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
D-608 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D-608-1 180 255 130 80 225 kn 225 kn -
D-608-2 160 245 115 72 175 kn 175 kn
D-608-3 130 220 98 70 160 kn 160 kn
D-608-4 115 170 75 60 110 kn 110 kn
D-608-5 100 145 70 48 80 kn 95 kn
D-608-6 80 120 55 35 55 kn 65 kn

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez
D-341 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D-341 115 150 72 30 50 kn - -
D-342 135 207 85 35 70 kn -


Rezbarene drvene rozetne

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-001 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DR-001-1 100 x 100 x 7 35 kn 42 kn Poč. troš.: 70 kn
DR-001-2 80 x 80 x 7 25 kn 30 kn 0,45kn/cm2-Lipa
DR-001-3 60 x 60 x 7 18 kn 22 kn 0,55kn/cm2-Bukva

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-002 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DR-002-1 70 x 70 x 7 25 kn 30 kn Poč. troš.: 70 kn
DR-002-2 60 x 60 x 7 20 kn 24 kn 0,6 kn/cm2 -Lipa
DR-002-3 50 x 50 x 7 10 kn 12 kn 0,7 kn/cm2 -Bukva

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-003 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DR-003-1 70 x 70 x 17 25 kn 30 kn Poč. troš.: 70 kn
DR-003-2 50 x 50 x 14 15 kn 18 kn 0,6 kn/cm2 -Lipa
- - - - 0,7kn/cm2 -Bukva

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-004 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DR-004-1 110 x 146 x 11 75 kn 90 kn Poč. troš.: 70 kn
DR-004-2 90 x 120 x 11 50 kn 60 kn 0,5 kn/cm2 -Lipa
- - - - 0,6 kn/cm2 -Bukva

Ovalna drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-005 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DR-005-1 70 x 98 x 7 35 kn 42 kn Poč. troš.: 70 kn
DR-005-2 60 x 84 x 7 28 kn 35 kn 0,7 kn/cm2 -Lipa
DR-005-3 50 x 70 x 7 22 kn 26 kn 0,85kn/cm2-Bukva

Drvena kocka - rezbarena kocka od drveta DR-006 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DR-006-1 60 x 60 x 12 25 kn 30 kn Poč. troš.: 70 kn
DR-006-2 50 x 50 x 10 20 kn 24 kn 1,1 kn/cm2 -Lipa
DR-006-3 40 x 40 x 8 14 kn 17 kn 1,3 kn/cm2 -Bukva
DR-006-4 30 x 30 x 7 9 kn 11 kn

Drvena kocka - rezbarena kocka od drveta DR-007 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DR-007-1 60 x 90 x 12 35 kn 40 kn Poč. troš.: 70 kn
DR-007-2 50 x 75 x 10 28 kn 35 kn 1,1 kn/cm2 -Lipa
DR-007-3 40 x 60 x 8 20 kn 24 kn 1,3 kn/cm2 -Bukva
DR-007-4 30 x 45 x 7 14 kn 17 kn

Ovalna drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-008 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DR-008-1 100 x 100 x 9 35 kn 42 kn Poč. troš.: 70 kn
DR-008-2 80 x 80 x 8 25 kn 30 kn 1,1 kn/cm2 -Lipa
DR-008-3 60 x 60 x 7 18 kn 22 kn 1,3 kn/cm2 -Bukva

Drvena kocka - rezbarena kocka od drveta DR-009 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DR-009-1 110 x 130 x 15 35 kn 42 kn Poč. troš.: 70 kn
DR-009-2 90 x 107 x 13 25 kn 30 kn 1,1 kn/cm2 -Lipa
DR-009-3 70 x 83 x 11 18 kn 22 kn 1,3 kn/cm2 -Bukva
DR-009-4 50 x 60 x 9 14 kn 17 kn

Ovalna drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-010 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DR-010-1 100 x 100 x 11 35 kn 42 kn Poč. troš.: 70 kn
DR-010-2 80 x 80 x 9 25 kn 30 kn 1,1 kn/cm2 -Lipa
DR-010-3 60 x 60 x 8 18 kn 22 kn 1,3 kn/cm2 -Bukva

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta H - 084 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
H-084 40 x 40 - 13 kn -
- - - - -
- - - - -

Rezbarena rozetna od drveta u duborezu D - 904 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D - 904 100 x 100 20 kn - -
- - - - -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta H - 886 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
H - 886 100 x 100 - 30 kn -
- - - - -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta H - 084 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
H - 084 100 x 100 - 30 kn -
H - 084 80 x 80 - 25 kn -
H - 084 60 x 60 - 17 kn -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta D - 228 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D - 228 40 x 40 13 kn - -
D - 228 25 x 25 8 kn - -

Drvene rozetne - Duborez u drvetu RN-312 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
RN-312-1 250 x 250 x 12 150 kn 150 kn -
RN-312-2 200 x 200 x 10 100 kn 100 kn -
RN-312-3 150 x 150 x  8 75 kn 75 kn -
RN-312-4 100 x 100 x 5  35 kn 35 kn -
RN-312-5 80 x 80 x 5 25 kn 25 kn -
RN-312-6 60 x 60 x 5 17 kn 17 kn -

Drvene rozetne - Duborez u drvetu RN-917 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
RN-917-10 100 x 100 35 kn 35 kn -
RN-917-9 90 x 90 30 kn 30 kn -
RN-917-8 80 x 80 25 kn 25 kn -
RN-917-7 70 x 70 20 kn 20 kn -
RN-917-6 60 x 60 17 kn 17 kn -
RN-917-5 50 x 50 15 kn 15 kn -
RN-917-4 40 x 40 13 kn 13 kn -

Drvena rozetna - duborez u drvetu ukras RN-918 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
RN-918-200 200 x 200 100 kn 100 kn -
RN-918-150 150 x 150 75 kn 75 kn -
RN-918-100 100 x 100 35 kn 35 kn -
RN-918-080 80 x 80 25 kn 25 kn -
RN-918-060 60 x 60 15 kn 15 kn -
RN-918-040 40 x 40 13 kn 13 kn -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta D - 312 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere) 
D - 312 100 x 100 35 kn - -
D - 312 80 x 80 25 kn - -
D - 312 60 x 60 17 kn - -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta RN-321 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
RN-321-100 100 x 100 30 kn 30 kn -
RN-321-80 80 x 80 22 kn 22 kn -
RN-321-60 60 x 60 17 kn 17 kn -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta H - 086 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
H - 086 100 x 100 - 30 kn -
H - 086 80 x 80 - 25 kn -
H - 086 60 x 60 - 17 kn -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta H - 085 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
H - 085 100 x 100 - 30 kn -
H - 085 80 x 80 - 25 kn -
H - 085 60 x 60 - 17 kn -


Rezbarene aplikacije od drveta

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 001 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-001 315 x 95 x 7 70 kn 85 kn Poč. troš.: 70 kn
- - - - 0,3 kn/cm2 -Lipa
- - - - 0,4 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 002 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-002-1 60 x 470 x 11 55 kn 65 kn Poč. troš.: 70 kn
DA - 002-2 50 x 395 x 11 40 kn 48 kn 0,3 kn/cm2 -Lipa
DA - 002-3 40 x 315 x 11 30 kn 35 kn 0,4 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 003 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-003-1 113 x 134 x 9 40 kn 48 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-003-2 90 x 107 x 9 27 kn 33 kn 0,4 kn/cm2 -Lipa
DA-003-3 67 x 80 x 7 19 kn 23 kn 0,5 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 004 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-004-1 240 x 248 x 17 2820 Din 3380 Din Poč. troš.: 70 kn
DA-004-2 200 x 204 x 14 1940 Din 2330 Din 0,4 kn/cm2 -Lipa
DA-004-3 180 x 184 x 14 1570 Din 1890 Din 0,5 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 005 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-005-1 110 x 413 x 11 160 kn 190 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-005-2 90 x 340 x 11 115 kn 140 kn 0,4 kn/cm2 -Lipa
- - - - 0,5 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 006 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-006-1 145 x 613 x 18 260 kn 310 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-006-2 110 x 465 x 11 145 kn 175 kn 0,4 kn/cm2 -Lipa
DA-006-3 90 x 380 x 11 100 kn 120 kn 0,5 kn/cm2 -Bukva
DA-006-4 70 x 296 x 11 70 kn 85 kn -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 007 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-007-1 135 x 610 x 18 270 kn 325 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-007-2 110 x 496 x 11 175 kn 210 kn 0,4 kn/cm2 -Lipa
DA-007-3 90 x 406 x 11 120 kn 145 kn 0,5 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 008 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-008-1 170 x 328 x 20 200 kn 240 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-008-2 130 x 251 x 17 130 kn 160 kn 0,4 kn/cm2 -Lipa
- - - - 0,5 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 010 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-010-1 120 x 129 x 11 45 kn 55 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-010-2 100 x 107 x 11 30 kn 35 kn 0,4 kn/cm2 -Lipa
DA-010-3 80 x 85 x 11 25 kn 30 kn 0,5 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 011 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-011-1 100 x 190 x 11 65 kn 80 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-011-2 80 x 152 x 11 48 kn 58 kn 0,5 kn/cm2 -Lipa
DA-011-3 60 x 114 11 30 kn 36 kn 0,6 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 012 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-012-1 150 x 220 x 11 115 kn 140 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-012-2 120 x 175 x 8 70 kn 85 kn 0,5 kn/cm2 -Lipa
- Dostupan u lijevoj i desnoj izradi 0,6 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 013 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-013-1 130 x 341 x 17 170 kn 205 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-013-2 110 x 289 x 11 110 kn 130 kn 0,5 kn/cm2 -Lipa
DA-013-3 90 x 236 x 11 80 kn 95 kn 0,6 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 014 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-014-1 100 x 231 x 11 95 kn 115 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-014-2 80 x 184 x 11 65 kn 80 kn 0,5 kn/cm2 -Lipa
DA-014-3 60 x 138 x 11 40 kn 48 kn 0,6 kn/cm2 -Bukva
- Dostupan u lijevoj i desnoj izradi -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 016 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-016-1 140 x 149 x 17 100 kn 120 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-016-2 120 x 127 x 15 70 kn 85 kn 0,5 kn/cm2 -Lipa
DA-016-3 100 x 107 x 13 50 kn 60 kn 0,6 kn/cm2 -Bukva
DA-016-4 80 x 85 x 11 35 kn 42 kn -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu SN- 357 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D - 357 260 x 45 47 kn 47 kn -
- - - - -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu D - 386 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D - 386 355 x 95 88 kn - -
- - - - -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-347 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
FN-347-1 360 x 65 65 kn 65 kn -
FN-347-2 260 x 45 50 kn 50 kn -
FN-347-3 200 x 35 40 kn 40 kn -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-423 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
FN-423-1 240 x 240 145 kn 145 kn -
FN-423-2 180 x 180 80 kn 80 kn -
FN-423-3 120 x 120 50 kn 50 kn -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu D - 670 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D - 670 205 x 105 65 kn 65 kn -
- Dostupan u lijevoj i desnoj izradi -
Drvene aplikacije - duborezi u drvetu D - 663 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D-663-1 - - - -
D-663-3 460 x 108 130 kn - -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu H - 374 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
H - 374 230 x 130 - 105 kn -
- - - - -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu D - 383 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D - 383 460 x 115 100 kn - -
- - - - -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu D - 669 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D-669-2 500 x 100 125 kn 125 kn -
D-669-3 320 x 80 68 kn 68 kn -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu D - 360 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D - 360 460 x 100 100 kn - -
- - - - -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu D - 096 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D - 096 320 x 110 80 kn 80 kn- -
- - - - -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-919 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
FN-919-1 350 x 80 70 kn 70 kn -
FN-919-2 260 x 60 55 kn 55 kn -
FN-919-3 175 x 40 38 kn 38 kn -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA-009 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-009-1 100 x 100 x 7 25 kn 30 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-009-2 80 x 80 x 7 16 kn 19 kn 0,3 kn/cm2 -Lipa
DA-009-3 60 x 60 x 7 13 kn 16 kn 0,4 kn/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA-015 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
DA-015-1 140 x 140 x 11 48 kn 58 kn Poč. troš.: 70 kn
DA-015-2 120 x 120 x 11 35 kn 42 kn 0,3 kn/cm2 -Lipa
DA-015-3 100 x 100 x 10 25 kn 30 kn 0,4 kn/cm2 -Bukva
DA-015-4 80 x 80 x 9 18 kn 22 kn -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu SN-416 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
SN-416-1 100 x 100 25 kn 25 kn -
SN-416-2 80 x 80 17 kn 17 kn -
SN-416-3 60 x 60 14 kn 14 kn -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu SN- 417 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
SN-417-1 100 x 100 25 kn 25 kn -
SN-417-2 80 x 80 17 kn 17 kn -
SN-417-3 60x60 14 kn 14 kn -

Drvena ugaona aplikacija - duborez u drvetu SN-418 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
SN-418-1 180 x 120 38 kn 38 kn -
SN-418-2 150 x 100 30 kn 30 kn -
SN-418-3 120 x 80 25 kn 25 kn -
- Dostupan u lijevoj i desnoj izradi -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu SN- 419 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
SN-419-1 100 x 100 25 kn 25 kn -

-
-

Drvena ugaona aplikacija - duborez u drvetu SN- 913 Мjere (mm)  Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
SN - 913-1 100 x 100 26 kn 26 kn -
SN- 913-2 80 x 80 17 kn 17 kn -
SN- 913-3 60 x 60 14 kn 14 kn -

Drvena ugaona aplikacija - duborez u drvetu SN-526 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
SN-526-1 100 x 100 26 kn 26 kn -
SN-526-2 80 x 80 17 kn 17 kn -
SN-526-3 60 x 60 14 kn 14 kn -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu D_-_912 Мjere (mm) Cijena (lipa) Cijena (bukva) Cijena (unikatne mjere)
D - 912 370 x 270 275 kn - -
-

Duborez (rezbarija) u drvetu se koristi već tisućama godina i dalje pleni svojom prirodnom lijepotom. Ukrasi od drveta su uvijek u 'modi' i koriste se kod sve vrste stolarije i namještaja. U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi rezbarenih ukrasa , aplikacija ili kapitela slobodno se obratite nama putem kontakt formulara.