Tokarene drvene noge za stolove i namještaj. Drvene noge od punog drveta. Kozje noge od bukve za stilski namještaj.
Katalog tokarenih drvenih noga za stolove

Kozje noge za stilski namestaj Šifra: a (mm) b (mm) Izradjen od materijala promjera: Duljina elementa: Bukva
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
KN-1 65 mm 39 mm 57 x 57 mm 340 mm 45 kn 70 kn 72 kn
KN-2 75 mm 41 mm 67 x 67 mm 340 mm 55 kn 85 kn 88 kn
KN-3 67 mm 39 mm 57 x 57 mm 420 mm 58 kn 90 kn 93 kn
KN-4 77 mm 48 mm 67 x 67 mm 420 mm 72 kn 111 kn 115 kn
KN-5 125 mm 50 mm 77 x 77 mm 520 mm 109 kn 169 kn 174 kn
KN-6 100 mm 51 mm 78 x 78 mm 730 mm 136 kn 210 kn 218 kn
KN-7 130 mm 56 mm 93 x 93 mm 740 mm 204 kn 316 kn 326 kn
KN-8 127 mm 72 mm 110 x 110 mm 740 mm 271 kn 420 kn 433 kn

Tokarene drvene noge za stolove Šifra: a (mm) b (mm) Duljina elementa: Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-01-1 195mm 90mm 730 mm 218 kn 349 kn 338 kn
AS-AL-01-2 133mm 70mm 500 mm 121 kn 194 kn 187 kn
AS-AL-01-3 112mm 60mm 420 mm 89 kn 142 kn 138 kn

Drvene noge za stolove Šifra: a (mm) b (mm) Duljina elementa: Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-02-1 195mm 90mm 730 mm 218 kn 349 kn 338 kn
AS-AL-02-2 133mm 70mm 500 mm 121 kn 194 kn 187 kn
AS-AL-02-3 112mm 60mm 420 mm 89 kn 142 kn 138 kn

Noge za stolove od drveta Šifra: a (mm) c (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-03-1 80mm 150mm 730 mm 198 kn 317 kn 307 kn
AS-AL-03-2 60mm 105mm 500 mm 105 kn 168 kn 163 kn
AS-AL-03-3 50mm 85mm 420 mm 86 kn 138 kn 133 kn

Nogari za stolove od drveta Šifra: a (mm) c (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-04-1 80mm 180mm 730 mm 198 kn 317 kn 307 kn
AS-AL-04-2 60mm 125mm 500 mm 105 kn 168 kn 163 kn
AS-AL-04-3 50mm 105mm 420 mm 86 kn 138 kn 133 kn

Noge za stolove od masiva: bukva , hrast i jasen. Šifra: a (mm) c (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-05-1 90mm 130mm 730 mm 218 kn 349 kn 338 kn
AS-AL-05-2 70mm 90mm 500 mm 121 kn 194 kn 187 kn
AS-AL-05-3 60mm 75mm 420 mm 89 kn 142 kn 138 kn

Noge za stolove od punog drveta: bukva , hrast i jasen. Šifra: a (mm) c (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-06-1 80mm 170mm 730 mm 172 kn 275 kn 267 kn
AS-AL-06-2 60mm 115mm 500 mm 151 kn 242 kn 234 kn
AS-AL-06-3 50mm 100mm 420 mm 86 kn 138 kn 133 kn

Nogari za stolove od punog drveta: bukva , hrast i jasen. Šifra: a (mm) c (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-07-1 90mm 140mm 730 mm 218 kn 349 kn 338 kn
AS-AL-07-2 70mm 95mm 500 mm 121 kn 194 kn 187 kn
AS-AL-07-3 60mm 80mm 420 mm 89 kn 142 kn 138 kn

Noge za stolove od punog drveta: bukva , hrast i jasen. Šifra: a (mm) c (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-08-1 50mm 150mm 730 mm 150 kn 240 kn 232 kn
AS-AL-08-2 40mm 100mm 500 mm 108 kn 173 kn 167 kn
AS-AL-08-3 30mm 85mm 420 mm 86 kn 138 kn 133 kn

Noga za sto od drveta Šifra: a (mm) c (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-09-1 80mm 140mm 730 mm 172 kn 275 kn 166 kn
AS-AL-09-2 60mm 95mm 500 mm 115 kn 184 kn 178 kn
AS-AL-09-3 50mm 80mm 420 mm 86 kn 138 kn 133 kn

Nogari za sto Šifra: a (mm) c (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-10-1 90mm 170mm 730 mm 302 kn 483 kn 468 kn
AS-AL-10-2 70mm 115mm 500 mm 172 kn 275 kn 266 kn
AS-AL-10-3 60mm 100mm 420 mm 129 kn 206 kn 200 kn

Ravne noge za stolove Šifra: a (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-11-1 120mm 730 mm 258 kn 412 kn 400 kn
AS-AL-11-2 120mm 500 mm 150 kn 240 kn 232 kn
AS-AL-11-3 120mm 420 mm 143 kn 221 kn 229 kn

Ravne noge za stolove Šifra: a (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-12-1 100mm 730 mm 198 kn 317 kn 307 kn
AS-AL-12-2 100mm 500 mm 136 kn 218 kn 211 kn
AS-AL-12-3 100mm 420 mm 115 kn 184 kn 178 kn

Ravne noge za stolove Šifra: a (mm) b (mm)
duljina:
Bukva
Cijena / kom
Hrast
Cijena / kom
Jasen
Cijena / kom
AS-AL-13-1 80mm 730 mm 138 kn 220 kn 214 kn
AS-AL-13-2 80mm 500 mm 97 kn 155 kn 150 kn
AS-AL-13-3 80mm 420 mm 81 kn 130 kn 125 kn

Ravne noge za stolove Šifra: a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
AS-NL-01 220mm 635mm 900mm 520mm 340mm 240mm
Bukva
Cijena / kom
1415 kn
Hrast
Cijena / kom
2263 kn
Jasen
Cijena / kom
2190 kn

Tokarene središnje noge za stolove od drveta Šifra: a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
g
(mm)
h
(mm)
AS-NL-02 135mm 635mm 1360mm 490mm 380mm 240mm 145mm 400mm
Bukva
Cijena / kom
2070 kn
Hrast
Cijena / kom
3310 kn
Jasen
Cijena / kom
3200 kn

Noga na sredinu stola Šifra: a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
AS-NL-03 270mm 635mm 900mm 470mm 350mm 270mm
Bukva
Cijena / kom
1630 kn
Hrast
Cijena / kom
2610 kn
Jasen
Cijena / kom
2530 kn

Kockasti centralni stub za sto od drveta Šifra: a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
AS-NL-04 180mm 635mm 810mm 610mm 310mm 170mm
Bukva
Cijena / kom
870 kn
Hrast
Cijena / kom
1395 kn
Jasen
Cijena / kom
1350 kn

Podkonstrukcija za centralne noge. Naziv: a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
Podkonstrukcija
za centralne noge:
700mm 300mm 95mm
Jelovina Cijena / kom 295 kn
Bukva Cijena / kom 370 kn
Hrast Cijena / kom 440 kn
Jasen Cijena / kom 405 kn
Kako montirati podkonstrukciju za centralne noge?
KLIKNITE OVDJE.

Tokarene drvene noge možete poruèiti putem naše kontakt stranice.